skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Bli fri

Du har rätt att inte bli utsatt för våld. Våld kan innebära olika saker. Om du är osäker på om du utsätts för våld kan du läsa mer om begreppet under Vad är våld.

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Den som utsätter någon annan för våld i en nära relation kan vara maka, make, partner, sambo, tidigare livspartner, förälder, barn eller annan närstående. Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent, det vill säga, man vet om att något kan komma att hända. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld mot någon.

Den som utsätter en annan person för våld kan vara en person – men även hela släkter kan hota, förtrycka och utöva våld i hederns namn. Barn som upplever våld och som utsätts för våld är särskilt utsatta.

Har du blivit utsatt för våld eller hot av någon närstående? Du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få. Sök hjälp.

Viktiga kontaktuppgifter

Polisen

Ring 112 om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp. Vid mindre brådskande fall, ring 114 14.

Centrum mot våld

Tel 0200-120 145   |   Länk www »

Kvinnojouren

Tel 063-13 25 00   |   Länk www »

Brottsofferjouren

Tel 0200-21 20 19   |   Länk www »

Terrafem

Hjälp på flera språk för kvinnor med utländsk härkomst.
Tel 020-52 10 10   |   Länk www »

Back To Top