skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Bli fri

Våld kan vara olika saker. Om du är osäker på vad våld är kan du läsa mer under  Vad är våld.

Våld kan finnas i alla slags relationer. Den som utsätter dig för våld i en nära relation kan vara din fru, man, partner, sambo, tidigare livspartner, förälder, barn eller annan närstående.

Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent – man vet om att något kan komma att hända. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld.

Den som utsätter dig för våld kan vara en person – men även hela släkter kan hota, förtrycka och utöva våld i hederns namn. Barn som upplever våld och som utsätts för våld är särskilt utsatta.

Har du blivit utsatt för våld eller hot av någon närstående? Du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få. Sök hjälp.

Viktiga kontaktuppgifter

Polisen

Ring 112 om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp. Vid mindre brådskande fall, ring 114 14.

Centrum mot våld

Tel 0200-120 145   |   Länk www »

Kvinnojouren

Tel 063-13 25 00   |   Länk www »

Brottsofferjouren

Tel 0200-21 20 19   |   Länk www »

Terrafem

Hjälp på flera språk för kvinnor med utländsk härkomst.
Tel 020-52 10 10   |   Länk www »

Back To Top