skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Centrum mot våld

Centrum mot våld arbetar mot våld i nära relation. Vi erbjuder råd och stöd till boende i Jämtlands län som är eller har varit utsatta för våld, till personer som utövar eller har utövat våld samt till barn och unga som upplever eller har upplevt våld. Vi inkluderar alla typer av våld som kan förekomma i nära relationer och där ingår även hedersrelaterat våld, läs mer om det på sidan Vad är våld. 

Vi erbjuder:

  • Individuella stödsamtal och rådgivning för våldsutsatta
  • Samtal om våld – individuell behandling för den som använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående och som vill förändra sitt beteende
  • Grupp för våldsutsatta vuxna
  • Trappan-samtal – stödjande och bearbetande samtal för barn och ungdomar som har upplevt våld. Du kan ringa själv eller be en vuxen om hjälp
  • Rådgivande samtal för yrkesutövare

Kontaktuppgifter

Tel 0200-120 145
Länk www »

På centrum mot våld var det ok att prata om vad som hänt hemma

Flicka 8 år
Back To Top