skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland

Kvinnojouren är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Det är en feministisk förening som verkar mot mäns våld mot kvinnor. Grundläggande värderingar är solidaritet och jämställdhet. Förutom direkt stöd till kvinnor och barn arbetar Kvinnojouren förebyggande genom bland annat information, utbildning och opinionsbildning. Du som söker stöd får vara anonym och Kvinnojouren för inga journaler förutom i de fall föreningen ingått avtal med en kommun om att utföra socialtjänstuppdrag. Kvinnojouren har stor kunskap och lång praktisk erfarenhet av mäns våld mot kvinnor men också av kvinnor som utsätts för våld av en annan kvinna. Kvinnojouren har också stor erfarenhet av hedersrelaterat våld.

Exempel på vad Kvinnojouren kan erbjuda är:

  • Stödsamtal och rådgivning på telefon
  • Stödsamtal och rådgivning vid personliga möten
  • Att följa med som stöd till exempelvis polis, domstol, socialtjänst eller liknande
  • Tillfälligt akut boende
  • Praktisk hjälp
  • Säkerhetsplanering
  • Dygnet-runt-service för myndigheter vid akuta kvinnofridsärenden
  • Konsultation
  • Information och utbildning

Kvinnojouren erbjuder tolksamtal vid behov.

Kontaktuppgifter

Tel 063-13 25 00
Länk www »

Back To Top