skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott har du många gånger möjlighet att få hjälp av ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordas av domstol och bekostas antingen av staten eller av den som blir fälld för brottet.

Ett målsägandebiträde hjälper den som har utsatts för ett brott att:

  • Ta tillvara dennes intressen och fungera som ett stöd, bland annat under polisens förundersökning och under den kommande rättegången. Stödet kan till exempel handla om att följa med till förhör hos polisen och att tillsammans gå igenom polisens förundersökningsprotokoll för att kontrollera att uppgifterna där är rätt återgivna eller om de behöver kompletteras.
  • Undersöka om det finns någon ytterligare bevisning som och i så fall komplettera den bevisning som åklagaren har åberopat.
  • Känna sig så väl förberedd och trygg som möjligt inför och under rättegången. Att känna till hur själva rättegången går till och sin egen roll i den kan bidra till att minska anspänningen inför rättegången.
  • Hjälpa till med skadeståndstalan mot den eller de som har utsatt någon för ett brott.
  • Precisera ett skadeståndsbelopp och att åberopa den bevisning som är aktuell.

Det kunde vara slag men mest var det som en stor mörk filt över hela familjen.

Kvinna 28 år, studerande
Back To Top