skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Polisen tar brott i nära relationer på mycket stort allvar

Att en stor grupp i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett stort samhällsproblem. Dessutom är det ett brott som inte bara strider mot svensk lagstiftning, utan också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Polisen tar därför brott i nära relationer på mycket stort allvar. Polisen har som mål att få fler att anmäla, att minska mörkertalet och öka antalet ärenden som går till åtal.

Viktigt att anmäla

Att göra en polisanmälan är ett viktigt steg mot att få slut på våldet. Det kan vara ett sätt att avsluta en livssituation med inslag av våld och kränkningar. Många är rädda eller oroliga för att anmäla, kanske på grund av rädsla för den de anmäler. Polisen gör då en riskanalys för att se om det finns behov av att ge skydd.

Om du själv inte kan, vågar eller orkar anmäla så kan en vän eller en släkting göra en anmälan om misshandel.

När ett misshandelsbrott kommer till polisens kännedom ska, enligt lag, en anmälan tas upp. Polisen startar då en brottsutredning som kallas förundersökning, som är till för att samla in uppgifter om det som har hänt. Förundersökningen leds av en åklagare. När den är klar beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som är misstänkt för brottet ska kunna åtalas. Åklagaren kan även besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som hotar dig inte får ta kontakt med dig genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Läs mer om polisens arbete med brott i nära relationer »

Läs mer om polisens brottsofferstöd » 

Kontaktuppgifter

Ring 112 om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp. Är du i behov av att kontakta socialtjänsten efter att kommunens växel stängt, ring Polisen på 114 14 som hjälper dig att få kontakt med socialjouren.

Back To Top