skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Svårt att lämna relationen

Omgivningen kan ha svårt att förstå varför du stannar kvar i din relation, men skälen kan vara många.
  • Du älskar fortfarande din partner, eller har andra starka band till våldsutövaren och hoppas att han eller hon ska ändra sig.
  • Du tror att barnen mår bäst av att få bo med båda sina föräldrar.
  • Du kan inte försörja dig själv och/eller saknar ekonomisk trygghet.
  • Du har inga vänner eller släktingar att vända dig till för stöd och hjälp.
  • Du vågar inte lämna din partner av rädsla för att han eller hon kommer att söka upp dig igen.

Viktigt att anmäla

Att göra en polisanmälan är ett viktigt steg mot att få våldet att upphöra. Det kan vara ett sätt att få slut på en livssituation med inslag av våld och kränkningar. Många kan känna oro för att anmäla, kanske på grund av rädsla för den de anmäler. Polisen gör då en riskanalys för att se om det finns behov av att ge skydd.

Om du själv inte kan, vågar eller orkar anmäla så kan en vän eller en släkting också göra en anmälan om misshandel.

När ett misshandelsbrott kommer till polisens kännedom ska, enligt lag, en anmälan tas upp. Polisen startar då en brottsutredning, som kallas förundersökning, som är till för att samla in uppgifter om det som har inträffat. Den leds av en åklagare. När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att den som misstänks för brottet ska kunna åtalas. Åklagaren kan även besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som eventuellt hotar dig inte får kontakta dig genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Berätta för någon

Du kan inte förändra den som utsätter dig för våld. Men det finns stöd och hjälp att få när du har bestämt dig för att lämna relationen.

Försök att berätta för någon som du litar på. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu så finns det i alla fall någon som vet vad som hänt. Genom att prata och mötas av medkänsla, förståelse och respekt, blir det lättare att bearbeta det du är med om. Det är viktigt att någon lyssnar till din berättelse om och om igen.

Ta kontakt

Besök eller ring socialtjänsten, kurator eller kvinnojouren eller en annan ideell organisation som finns i närheten. Här hittar du kontaktuppgifter »

Nu vet jag att jag inte kunde ha förändrat honom, fått honom att sluta slå.

Kvinna 32 år, datakonsult
Back To Top