skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Viktiga frågor och dess svar

1. Hur kan kommunen hjälpa mig?

Under ”Här finns hjälp/kommunerna” finns information om hur din kommun kan stötta och hjälpa dig. Varje kommun har en samordnare – våld i nära relation. De flesta kommuner erbjuder råd och stöd till våldsutsatta vuxna och barn men även till våldsutövare. Det går också att kontakta kommunernas gemensamma verksamhet Centrum mot våld, ring 063-14 46 37 eller 0200-120 145.

2. Var finns det skyddat boende?

Om du blivit utsatt för hot eller våld i en nära relation kan du få ett skyddat boende. Kontakta socialtjänsten i din kommun. Om du själv eller någon du känner har blivit utsatt för brott eller blivit hotad, anmäl det till Polisen. Du kan även ringa Centrum mot våld 063-14 46 37, 0200-120 145 till Polisen på 114 14 eller 112 om det är akut samt till Kvinnojouren 063-13 25 00.

3. Vad är sekretess och vem omfattas?

Socialtjänst och sjukvård har sekretess. Det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon obehörig. Socialtjänstens tystnadsplikt får bara brytas om du själv samtycker till det. Sekretessen kan också brytas om du har blivit utsatt för ett våldsbrott som skulle ge mer än ett års fängelse. Den kan även brytas om det finns misstankar om brott mot liv och hälsa,mot frihet och frid eller om sexualbrott. Likaså om det finns misstanke om att det förekommit kvinnlig könsstympning mot någon som inte har fyllt 18 år. Uppgifterna kan då lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Både sjukvård och socialtjänst har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

4. Hur får jag skyddade personuppgifter?

I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade, så kallad sekretessmarkering. Till exempel om du har blivit utsatt för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. En annan lösning är att ha så kallad kvarskrivning. Det betyder att du fortfarande är skriven på din gamla adress trots att du har flyttat. Du ansöker om sekretessmarkering eller kvarskrivning hos Skatteverket. En tredje lösning är att få fingerade personuppgifter. Läs mer på polisens information om du behöver skydd.

5. Hur kan barn få hjälp?

Det är aldrig ditt fel om någon vuxen använder våld i din familj! Du som barn har rätt till att få hjälp, stöd och skydd och det är de vuxnas ansvar att få slut på våldet. Våga berätta! Om någon är våldsam i din familj så är det bra om du berättar för en annan vuxen som du litar på. Även om du oroar dig för vad dina föräldrar ska tycka och vad som ska hända, så ska du få berätta och få hjälp. Du har rätt att känna dig trygg och det är aldrig för sent att prata med någon om det som har hänt.

Här kan barn som lever i våld och som bor i Jämtlands län få hjälp:

  • Ring 112 om det är akut
  • Trappan, de har samtal för barn och ungdomar som upplevt våld.
  • BUP – Barn- och ungdomspsykiatri 063-15 40 10
  • UPM – Ungdomspsykiatriska mottagningen 063-15 43 00 mail: upm@jll.se

6. Vad kan ideella organisationer göra för barn som behöver hjälp?

Som barn kan du även få stöd och råd hos ideella organisationer, här är två:

BRIS, ring 116 111 Här kan du mejla och chatta med en kurator på BRIS, skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen. https://www.bris.se/

Rädda Barnen, ring 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för barn och unga. Det går också bra att mejla centrum@rb.se

7. Har våldsutövare rätt till stöd och hjälp?

Ja, personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Att erbjuda och ge insatser till personer som utövar våld är en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka våld och kan indirekt ses som insatser för våldsutsatta kvinnor, män och barn som bevittnar våld.

Centrum mot våld kan erbjuda samtal om våld till våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Behandlingen består av individuella samtal. För mer information kontakta Centrum mot våld, 072-548 59 02 eller 072-548 53 46.

Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun.

När jag äntligen tog mod och bröt mig loss var det som om hela världen blev färgsprakande igen.

Kvinna 32 år, datakonsult
Back To Top