skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Välkommen till www.tillsammansmotvåld.se

tillsammansmotvåld.se vill göra det enklare för dig som är våldsutsatt och för dig som är våldsutövare att hitta stöd och hjälp. tillsammansmotvåld.se vill också göra det lättare för dig som vill hjälpa någon du känner som är våldsutsatt eller som utövar våld.

Samverkande myndigheter

Ledningsgruppen – Myndighetssamverkan mot våld i nära relation i Jämtlands län, har tillsammans tagit fram den här webbplatsen. Våld i nära relation är ett problem med många sidor och kräver samarbete mellan många olika myndigheter. För oss myndigheter är det viktigt hur vi bemöter och tar hand om våldsutsatta vuxna och barn samt hur vi ser och bemöter våldsutövare.

Myndigheter som ingår i ledningsgruppen – Myndighetssamverkan mot våld i nära relation är:
Region Jämtland Härjedalen, Polisen, Åklagarkammaren i Östersund samt Länsstyrelsen i Jämtlands län. Myndigheterna har en överenskommelse om att samverka för att stärka och effektivisera arbetet mot våld i nära relation i Jämtlands län.

Helena Danielsson, Barn och utbildning
Erik Bakkman, Polisområdeschef Jämtland
Ledamot, Tillsammans mot våld
Marita Ljung, Landshövding Jämtlands Län
Elin Ring, samordnare IFO
Ledamot, Tillsammans mot våld
Back To Top