skip to Main Content
Bli fri
Våga fråga
Sluta slå

Gör så här för att sluta slå

Använder du våld eller hot som ett sätt att ha makt eller för att få din vilja igenom? Har du eller andra börjat se att ditt sätt att agera är dåligt för din relation och/eller för dina barn?

Ta ansvar för det våld du utsatt någon för, genom att söka hjälp för att ändra ditt beteende!

Att ta ansvar för ditt handlande och sluta att utsätta andra för våld är ett stort steg att ta. Bara att erkänna ditt handlande är ett stort steg. Men du kan få hjälp.

Det är aldrig försent. Vad som ligger bakom att du använder våld i dina nära relationer varierar. Men för att lyckas med en förändring till att sluta slå behöver du lära dig nya strategier för hur du kan kontrollera dina egna aggressioner och andra känslor du har.

Det kan bland annat ske genom samtal, som Centrum mot våld kan erbjuda. Här till höger finns kontaktuppgifter till tre instanser som kan erbjuda dig hjälp och stöd.

Om ditt våldsutövande har ett samband med psykisk ohälsa eller annan sjukdom kontakta hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter

Centrum mot våld
Tel 0200-120 145
Länk www »

Preventell
Tel 020-66 77 88
Länk www »

Vuxenpsykiatrisk verksamhet
Tel 063-15 32 50
Länk www »

Back To Top