skip to Main Content
Bli fri
Våga fråga
Sluta slå

Här finns hjälp

Använder du eller har du använt våld och/eller hot mot någon närstående? Har du svårt att hantera din ilska och aggressioner och vill förändra ditt beteende? Det finns hjälp att få.

Centrum mot våld

För dig som är minst 16 år kan det bli aktuellt med samtal om våld som behandling, som bland annat Centrum mot våld erbjuder. Under behandlingstiden får du hjälp att:

  • Klargöra problem och öka förståelsen om vad som är våld i nära relationer
  • Hitta alternativa sätt att reagera på och strategier för hur du ska göra istället för att bli våldsam
  • Förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • Prata om ditt föräldraskap om du har barn
  • Ta kontakt med din partner/före detta partner

Samtalen på Centrum mot våld är gratis. Du har möjlighet att vara anonym och inga journaler förs.

PrevenTell

PrevenTell är en hjälplinje dit du kan höra av dig anonymt om du har funderingar kring din, eller någon annans, sexualitet. Det kan handla om frågor kring sexmissbruk, sexuella avvikelser eller sexuella funktionsstörningar.

Behandlingen syftar till att förhindra oönskade eller otillåtna sexuella beteenden som skadar dig eller andra i din omgivning.

Vid ett första telefonsamtal får du prata med sjukvårdspersonal, till exempel en sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut eller läkare.

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

Om ditt våldsutövande har ett samband med psykisk ohälsa eller annan sjukdom kontakta hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter

Centrum mot våld
Tel 0200-120 145
Länk www »

Preventell
Tel 020-66 77 88
Länk www »

Vuxenpsykiatrisk verksamhet
Tel 063-15 32 50
Länk www »

Back To Top