skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Våga fråga

Du kan hjälpa till att bryta mönstren i en våldsam relation. Ämnet är känsligt, men det är viktigt att våga ställa frågan. Antingen till den du misstänker blir utsatt för våld, eller till den som du misstänker utsätter någon annan för våld, hot eller trakasserier. Genom att våga fråga och stå upp för den som utsätts för våld kan du göra skillnad.
Sök hjälp här »

Våld i nära relation kan förekomma i alla slags relationer. Den som utsätter någon för våld i nära relation kan vara make, maka, partner, sambo, tidigare livspartner, förälder eller annan närstående. Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent – man vet något som kan komma. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld mot någon. Det kan också handla om hela släkter som utövar hot, förtryck och våld i hederns namn. Barn som upplever och blir utsatt för våld är brottsoffer och särskilt utsatta. Läs mer om vad våld är under Vad är våld »

Back To Top