skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Åklagare

Åklagarens uppgift är att utreda brott i samarbete med polisen, att besluta om åtal ska väckas och föra talan i domstol. Det är åklagaren som fattar beslut om kontaktförbud. Under en brottsutredning kan åklagaren ha kontakt med den som är misstänkt för brott, brottsoffer och vittnen. När brottsutredningen (förundersökningen) är klar bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. När det kommer till brott som inte innebär höga straff och den misstänkte erkänner, kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång.

I andra fall väcks åtal och det blir rättegång i domstol. Åklagaren ska då bevisa att den åtalade personen har begått brottet genom att utfråga den misstänkte, vittnen och experter. Senast fyra dagar efter anhållandet måste häktningsframställan inges tingsrätten.

Kontaktuppgifter

010-562 64 50
Länk www »

Man skulle vara tyst och inte berätta för någon… att pappa slogs.

Flicka 8 år
Back To Top