skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som utan kostnad organiserar och stöttar brottsoffer.

Brottsofferjouren erbjuder:

  • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår
  • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor
  • Stöd vid eventuell rättegång
  • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag

Föreningen har ungefär tio stödpersoner och tio vittnesstöd som informerar, stöttar och hjälper brottsoffer, anhöriga samt vittnen. Jouren kan erbjuda information och stöd på 27 olika språk.

Kontaktuppgifter

Brottsofferjouren Jämtland
Tel 063-51 24 00
Kontoret är öppet 9–16 alla vardagar
info@jamtland.boj.se

Länk www »

Back To Top