skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Gör så här för att våga fråga

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld är frustrerande. Man vill hjälpa, men vad kan du som anhörig eller vän göra? Fråga och lyssna!

Prata direkt och enskilt med den du tror blir utsatt för våld av sin partner. Ställ raka frågor som ”Slår han/hon dig?”. Lyssna på hennes eller hans berättelse utan att ifrågasätta. Försök inte hitta ursäkter och förklaringar till partnerns beteende. Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt. Säg också till om du misstänker att situationen är farlig. Berätta att du finns där och att du stöttar oavsett vad den du är orolig för väljer att göra.

Det viktigaste är att du försöker förmå den våldsutsatte att söka hjälp. Men det kan vara en lång väg dit. Därför är det viktigt att någon finns där under tiden. Det är viktigt att inte vara dömande om hon eller han inte lämnar relationen. Försök istället att vara tydlig med att personen är värd någonting annat.


Ring själv!

Du kan ringa anonymt till socialtjänsten, polisen, Kvinnojour, Kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du få prata med någon som vet om hur du kan göra. Du hittar mer på sidorna Kommunerna och Här finns hjälp.

Polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal. Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Orosanmälan

En orosanmälan gör du genom att ringa eller skriva till socialtjänsten i den kommun där barnet bor och berättar om din oro. Du kan vara anonym och behöver heller inte kunna bevisa något. Men om socialtjänsten vill utreda barnets situation och ställa ytterligare frågor kan det vara bra att lämna sitt namn.

Back To Top