skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Stöd till anhöriga

Vill du hjälpa någon du känner som är våldsutsatt men tycker det är svårt att veta vad du ska göra?

Ring till socialtjänsten, polisen, Centrum mot våld, Kvinnojouren, Kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du prata om din oro med någon som vet mycket om våld i nära relation. Du kan vara anonym om du vill.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med kommunens socialtjänst.

Kontaktuppgifter finner du under Här finns hjälp »

Oron för barnbarnen var värst, då ringde vi till socialtjänsten …

Kvinna 57 år, revisor
Back To Top