skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården erbjuder olika former av hjälp och stöd för dig som har blivit utsatt för våld.

Hälsocentraler

Om du kommer in till hälsocentralen för att du blivit utsatt för våld i nära relation så görs en läkarundersökning.  Dina skador kommer att dokumenteras för att kunna användas som bevis vid en eventuell rättslig process.

Om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp kommer du att få åka in till Östersunds sjukhus då det även krävs en gynekologisk undersökning. Om du särskilt önskar en kvinnlig eller manlig läkare bör du tala om det så försöker hälso- och sjukvården så långt det är möjligt att ordna det.

Både du och dina närstående erbjuds även samtalsstöd med en kurator. Om det inte är tillräckligt kan du få en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset. Dit kan du även söka på egen hand.

Ungdomsmottagning

Om du är under 23 år kan du vända dig till ungdomsmottagningen. Det finns två mottagningar i länet, i Östersund och Sveg, dit du är välkommen oavsett var i länet du bor.

Länk www »

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din hälsocentral. Där får du råd och stöd. Om det stödet inte är tillräckligt kan du få en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset. I akuta lägen kan du själv kontakta psykiatrins akutmottagning.

Tel 063-15 32 50
Länk www »

Barn- och ungdomspsykiatri – BUP

Om du är under arton år och har blivit utsatt för våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin för stöd och hjälp.

Tel 063-15 40 10
Länk www »

Jag fick hjälp att förstå att jag inte var galen.

Kvinna, 40 år, rektor
Back To Top