skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Socialtjänstens stöd och hjälp i kommunerna

I din hemkommun finns en samordnare för våldsutsatta personer. Det är en person inom socialtjänsten som har en stor kunskap om vad det innebär att vara våldsutsatt. Vänd dig till socialtjänsten i din kommun för kontakt.

Socialtjänsten hjälper till med:

  • Råd och stöd till våldsutsatta vuxna samt till våldsutövare
  • Trappan- samtal till barn som har upplevt våld
  • Ekonomiskt bistånd
  • Skyddat boende
  • Familjerättsrådgivning
  • Hjälp i kontakt med andra myndigheter
  • Hjälp att göra polisanmälan

Tystnadsplikt

Inom socialtjänsten råder sekretess om enskildas personliga förhållanden. All personal har tystnadsplikt. Om du är obekväm med att söka stöd i din egen kommun kan du vända dig till Centrum mot våld för råd och stöd.

Back To Top