skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Vad är våld i nära relationer?

En nära relation är någon inom den närmaste familjen eller bland de allra närmaste vännerna. Det kan vara din man, fru, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig.

Våld i nära relationer kan vara så mycket mer än att någon slår. Här kan du läsa om olika slags våld.

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld är en örfil, att dra i håret, fasthållen eller sparka. Självklart är det också fysiskt våld att slå med knuten näve, ta stryptag, försöka kväva eller kastar någon mot en vägg eller ett golv. Det är också våld att skada någon med olika vapen eller tillhyggen eller rikta våld mot en funktionsnedsättning.

Psykiskt våld

Våld kan också vara att att göra någon ledsen eller rädd. Psykiskt våld kan till exempel handla om att stänga in en anhörig eller se till att hen inte får träffa vänner eller inte får göra andra saker. Det kan handla om att bestämma vad som är rätt och fel eller få någon att känna sig underlägsen. Även hot som att kidnappa barnen eller skada husdjur är psykiskt våld. Likaså att hindra någon från att sova, från att få rätt medicin eller få den vård och omsorg som hen är i behov av.

Det är också psykiskt våld att förfölja, stalka eller förlöjliga någon.

Materiellt våld

Materiellt våld är att förstöra möbler eller andra saker eller tvingar någon att själv förstöra saker. Det är också materiellt våld att bestämma över anhörigs pengar, för att på så sätt få isolera hen och därmed försvåra för hen att lämna relationen.

Ekonomiskt förtryck

Ekonomiskt förtryck är också en slags våld. Exempel på ekonomiskt våld är att kontrollera hur en anhörig använder sina pengar, eller att inte tillåta hen att ha egna pengar. Det kan också vara att gömma undan gemensamma pengar eller tvingar någon till ekonomisk brottslighet.

Sexualiserat våld

Sexualiserat våld kan vara när att tvinga någon till sexuella handlingar. Eller att mot hens vilja ta på någon på ett sätt som har en sexuell innebörd. Fysiskt våld mot könsorgan och våldtäkt är förstås också sexualiserat våld.

Det är vanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Det är också sexualiserat våld att tvinga någon till sex för att undvika andra former av våld. Det som mannen efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

Latent våld

Latent våld är när någon ständigt måste vara beredd på att något kan hända. Latent våld gör att hen, och eventuella barn, hela tiden lever på helspänn.

Försummelse eller omsorgssvikt

Försummelse betyder att göra vardagen svår för någon som är beroende av omsorg. Kanske har hen en funktionsnedsättning eller är äldre. Försummelse kan exempelvis vara att medvetet ge hen fel medicin eller fel dos. Det är också att inte hjälpa hen med hygienen eller med måltiderna. Det är också försummelse att lämna någon utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att kontrollera någon anhörigs sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Våldet och förtrycket utövas av hela, eller delar av familjen.

Sex mot ersättning

Om någon säljer sex mot ersättning riskerar hen att utsättas för våld, hot och förtryck från den som köper sex. Det räknas som våld om en närstående genom hot eller tvång fått någon att sälja sex mot sin vilja. Det kan vara en nära parrelation, men det behöver inte vara så.

Våldsdefinition
Back To Top