skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Vad är våld i nära relationer?

En nära relation är någon inom den närmaste familjen eller bland de allra närmaste vännerna. Det kan vara din man, fru, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig.

Våld i nära relationer kan vara så mycket mer än att någon slår. Här kan du läsa om olika slags våld.

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld är en örfil, om du blir dragen i håret, fasthållen eller sparkad. Självklart är det också fysiskt våld om du blir slagen med knuten näve, om någon tar stryptag på dig, försöker kväva dig eller kastar dig mot en vägg eller ett golv. Det är också våld om du blir skadad av olika vapen eller tillhyggen eller om våldet riktas mot en funktionsnedsättning som du har.

Psykiskt våld

Våld kan också vara att någon försöker göra dig ledsen eller rädd. Psykiskt våld kan till exempel handla om att du blir instängd, inte får träffa vänner eller inte får göra andra saker. Det kan handla om att våldsutövaren bestämmer vad som är rätt och fel eller får dig att känna dig underlägsen. Även hot som att kidnappa barnen eller skada husdjur är psykiskt våld. Likaså om du blir hindrad från att sova, från att få rätt medicin eller får inte den vård och omsorg som du är i behov av.

Det är också psykiskt våld om du blir förföljd, stalkad eller förlöjligad.

Materiellt våld

Materiellt våld är när någon förstör dina saker eller tvingar dig att själv förstöra saker. Det är också materiellt våld om någon bestämmer över dina pengar, för att på så sätt få dig att känna dig isolerad och därmed försvåra för dig att lämna relationen.

Ekonomiskt förtryck

Ekonomiskt förtryck är också en slags våld. Exempel på ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur du använder dina pengar, inte tillåter dig att ha egna pengar. Det kan också vara att en närstående gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar dig till ekonomisk brottslighet.

Sexualiserat våld

Sexualiserat våld kan vara när någon tvingar dig till sexuella handlingar. Eller att någon mot din vilja blir tar på dig på ett sätt som har en sexuell innebörd.  Fysiskt våld mot könsorgan och våldtäkt är förstås också sexualiserat våld.

Det är vanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Du kan tvingas till sex för att undvika andra former av våld. Det som mannen efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

Latent våld

Latent våld är när du ständigt måste vara beredd på att något kan hända. Latent våld gör att du och eventuella barn, känner att ni lever på helspänn.

Försummelse eller omsorgssvikt

Försummelse betyder att någon gör vardagen svår för dig som är beroende av omsorg. Kanske har du en funktionsnedsättning eller är äldre. Försummelse kan exempelvis vara att medvetet ge dig fel medicin eller fel dos. Det är också att inte hjälpa dig med hygienen eller med måltiderna. Det är också försummelse om du blir lämnad utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att kontrollera din sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Våldet och förtrycket utövas av hela, eller delar av din familj.

Sex mot ersättning

Om du säljer sex mot ersättning riskerar du att utsättas för våld, hot och förtryck från den som köper sex. Det räknas som våld om en närstående genom hot eller tvång fått dig att sälja sex mot din vilja. Ni kan ha en nära parrelation men det behöver inte vara så.

Våldsdefinition
Back To Top