skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Tillgänglighet för tillsammansmotvald.se

Länsstyrelsen Jämtlands län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur tillsammansmotvald.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tillsammansmotvald.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret nedan.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Formulär för att rapportera brister


  Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktuppgifterna ovan så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  Innehåll som inte är tillgängligt

  Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vid 200 procent textzoom blir menyn en så kallad hamburgermeny, det vill säga tre ränder, precis som det blir på telefon. Man kommer åt alla menyval med tabb-funktionen men den blir inte lika överskådlig.

  Hur vi testat webbplatsen

  En extern aktör har gjort en oberoende granskning av tillsammansmotvald.se

  • Senaste bedömningen gjordes den 18 oktober 2021.
  • Webbplatsen publicerades den 28 november 2015.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 18 oktober 2021.
  Back To Top